Porady

Panele fotowoltaiczne w nowoczesnym gospodarstwie rolnym – najważniejsze korzyści

Panele fotowoltaiczne auroPOWER

Produkcja rolna, ze względu na użycie maszyn, oświetlenie i obsługę pomieszczeń dla zwierząt, przechowywanie w chłodniach, a także coraz częstsze przetwórstwo spożywcze w gospodarstwach, jest coraz bardziej energochłonna. Przekłada się to na coraz wyższe koszty opłat za energię elektryczną. Dodatkową ich przyczyną są też prognozowane wzrosty opłat – najbardziej optymistyczne zakładają do 20% wzrostu cen energii do 2030 roku, te pesymistyczne zaś nawet do 50%. Eksperci Vaillant radzą, aby zmniejszyć te koszty i zabezpieczyć gospodarstwo przed wzrostami cen za pomocą instalacji fotowoltaicznej.

Z tekstu dowiesz się:

  • czy dzięki fotowoltaice możesz uniezależnić swoje przedsiębiorstwo od dostaw prądu z zewnątrz,
  • jaka powierzchnia paneli spełni zapotrzebowanie energetyczne Twojego gospodarstwa,
  • na jakie zniżki i dotacje możesz liczyć,
  • jakie są korzyści wizerunkowe gospodarstwa dzięki inwestycji w fotowoltaikę.

 

Warto zastanowić się nad problemem wzrostu kosztów za energię elektryczną. Rozwiązaniem może być własne źródło prawie darmowej energii ze słońca. Fotowoltaika popularna w domach jest coraz częściej wykorzystywana w gospodarstwach rolnych. Istnieje wiele zalet tego rozwiązania.

Niższe opłaty za prąd dzięki fotowoltaice

Jeśli posiadasz instalację o mocy szczytowej do 50 kWp, stajesz się prosumentem, czyli producentem i konsumentem energii. Wówczas podpisujesz umowę z zakładem energetycznym. Energia, którą pozyskasz z instalacji fotowoltaicznej, jest odprowadzana do sieci w takiej ilości, na jaką pozwalają warunki nasłonecznienia (czyli w godzinach dziennych).

Z sieci możesz odebrać do 70% procent odprowadzonej wcześniej energii w godzinach, w których jej potrzebujesz, niezależnie od pory dnia, co pozwala na zaspokojenie potrzeb energetycznych gospodarstwa. Produkujesz, kiedy możesz, a pobierasz, kiedy potrzebujesz.

Efektywne wykorzystanie dachów budynków gospodarczych

Z 1 kWp mocy zainstalowanej możesz uzyskać ok. 950 kWh rocznie. Przykładowo: 1 panel auroPOWER VPV 325/4 BBF o powierzchni 1,7 m2 marki Vaillant ma moc nominalną 325 Wp.

Wykorzystanie tylko 17 m2 powierzchni dachu może dać ok. 3 kWh/rok. Mając do dyspozycji dach magazynu, przechowalni, pomieszczeń dla zwierząt czy stodoły, możesz dysponować instalacją o mocy wystarczającej do zasilenia całego gospodarstwa.

Obniżenie podatku rolnego i dotacje

25% kosztów instalacji można odliczyć od podatku rolnego w postaci ulgi inwestycyjnej w ciągu następnych 15 lat od momentu zamontowania instalacji. W niektórych przypadkach w wyniku tej ulgi możesz nie płacić podatku rolnego nawet przez 15 lat. Jeżeli instalacja nie przekracza mocy 10 kWp, możesz uzyskać dofinansowanie z rządowego programu Mój Prąd i Czyste Powietrze. Maksymalna kwota dopłaty to 5000 zł.

Przy rozpatrywaniu wniosków o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jeśli wnioskujesz o instalację fotowoltaiczną, dostajesz dodatkowe 5 punktów. Ponadto możesz też wnioskować o dotację z lokalnych programów wsparcia inwestycji proekologicznych.

Korzyści wizerunkowe na rynku

W obecnych czasach gospodarstwo rolne to nierzadko firma mająca swoją markę, swoją strategię marketingową i wprowadzająca końcowe wyroby na rynek. Wytwarzanie z odnawialnego źródła własnej energii elektrycznej wykorzystywanej w produkcji jest argumentem służącym do promocji gospodarstwa jako przedsiębiorstwa działającego z dbałością o środowisko. Rynek żywności jest coraz bardziej zorientowany na dbałość o środowisko i wysokiej jakości, zdrowe produkty. Jeżeli wytwarzasz żywność certyfikowaną jako ekologiczna, dzięki energii elektrycznej pozyskiwanej z instalacji fotowoltaicznej stajesz się dla świadomych klientów dbających o jakość i pochodzenie produktów marką „premium”.

Jak widzisz, instalacja fotowoltaiczna dla gospodarstwa rolnego to inwestycja przynosząca korzyści zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. Ponadto rosnące ceny energii przy prognozach od 20 do nawet 50% do 2030 roku zwiększą koszty produkcji i zmniejszą konkurencyjność na rynku, zwłaszcza w przechowalnictwie i przetwórstwie owoców i warzyw. Własne źródło energii elektrycznej pozwoli na stabilizację kosztów i spokojne planowanie produkcji w następnych latach. Wyprzedź zatem oczekiwania swoich klientów oraz planowane podwyżki i już teraz zainwestuj w nowoczesną instalację fotowoltaiczną.

Similar Posts