Porady

Umowa rezerwacyjna – kiedy opłaca się ją podpisać z deweloperem?

Umowa rezerwacyjna – kiedy opłaca się ją podpisać z deweloperem?

Masz na oku atrakcyjne mieszkanie, które chcesz kupić, ale obawiasz się, że ktoś Cię ubiegnie? Rozwiązaniem jest umowa rezerwacyjna. Dowiedz się, na jakich zasadach są zawierane takie umowy.

Czym jest umowa rezerwacyjna mieszkania?

Już samo odniesienie do pojęcia rezerwacji wskazuje, że umowa rezerwacyjna ma na celu czasowe zastrzeżenie prawa do nabycia danego mieszkania przez osobę, która jest nim zainteresowana. Jednak dziś konsumenci zainteresowani podpisaniem umowy rezerwacyjnej nie muszą opierać się na potocznej definicji rezerwacji – zagadnienie umowy rezerwacyjnej zostało doprecyzowane w tzw. ustawie deweloperskiej.

Zgodnie ze wskazaną ustawą umowa rezerwacyjna to umowa, której przedmiotem jest „zobowiązanie do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego wybranego przez rezerwującego”. Umowa rezerwacyjna może dotyczyć również domu jednorodzinnego, jeżeli jest on dostępny w ofercie firmy deweloperskiej.

Podpisując umowę rezerwacyjną, możesz liczyć na to, że:

  • deweloper wycofa wybrane przez Ciebie mieszkanie z oferty;
  • nie będzie proponował wybranego przez Ciebie lokalu innym potencjalnym nabywcom;
  • cena mieszkania nie zmieni się, gdy kupisz je w przyszłości.

Kiedy najczęściej zawierana jest umowa rezerwacyjna?

Jeżeli masz odpowiednie środki finansowe, to zakup lokalu możesz sfinalizować od razu – umowa rezerwacyjna mieszkania nie jest Ci potrzebna. Sytuacja wygląda jednak inaczej, gdy zakup nieruchomości jest uzależniony od decyzji banku. Umowa rezerwacyjna najczęściej jest podpisywana przez klientów, którzy ubiegają się o kredyt hipoteczny.

Mając w ręku Twoją umowę rezerwacyjną, bank otrzyma od Ciebie wyraźny sygnał – chcesz kupić mieszkanie i zostało ono już przez Ciebie wybrane. Rezultat? Możesz otrzymać dokładną informację o swojej zdolności kredytowej i podjąć ostateczną decyzję. Jeżeli bank będzie skłonny udzielić Ci kredytu, podpiszesz z deweloperem umowę deweloperską.

Może się zdarzyć, że – mimo początkowych prognoz – bank nie udzieli Ci finansowania. Dzięki uregulowaniu zasad zawierania umowy rezerwacyjnej w ustawie deweloperskiej nie musisz się obawiać, że deweloper będzie próbował zmusić Cię do przeprowadzenia transakcji.

Umowa rezerwacyjna mieszkania – czym jest opłata rezerwacyjna?

W umowie rezerwacyjnej może znaleźć się wzmianka o opłacie rezerwacyjnej. Z inicjatywą najczęściej występuje przedstawiciel dewelopera. Dzięki tej opłacie deweloper zyskuje pewność, że potencjalny klient jest na poważnie zainteresowany zakupem nieruchomości. Jednocześnie firma deweloperska nie ma dowolności w ustaleniu jej wysokości.

Opłata rezerwacyjna:

  • może wynosić maksymalnie 1 proc. ceny lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wskazanego w prospekcie informacyjnym;
  • pomniejsza kwotę, którą klient musi zapłacić za mieszkanie – gdy dojdzie do sfinalizowania transakcji zakupu.

Co w sytuacji, gdy sprzedaż mieszkania nie będzie miała miejsca? Opłata rezerwacyjna nie przepada – umowa rezerwacyjna musi przewidywać, że w takim przypadku kwota opłaty zostanie zwrócona klientowi. Gdyby z kolei to deweloper nie wywiązał się ze swoich obowiązków (np. sprzedał zarezerwowane mieszkanie innemu klientowi), to ma on obowiązek zwrócić opłatę rezerwacyjną w podwójnej wysokości.

Similar Posts