Finanse

Na czym polega MdM – podstawowe zasady

Na czym polega MdM – podstawowe zasady

Mieszkanie dla Młodych – czemu służy program

Rządowy program dopłat do wkładu własnego znany jako Mieszkanie dla Młodych, przewidziany był na lata 2014 do 2018. Skorzystały z niego dziesiątki tysięcy młodych ludzi, dla których wiedza o tym, na czym polega MdM stała się kluczem do posiadania własnego M. Program polega bowiem na dopłatach do wymaganego przez banki wkładu własnego, który dla wielu przyszłych beneficjentów programu był barierą nie do pokonania.

Jak skorzystać z MdM

Aby zostać beneficjentem programu Mieszkanie dla Młodych, trzeba spełniać określone warunki, czyli przede wszystkim:

  • nie można mieć innego mieszkania teraz, ani w przeszłości
  • trzeba mieścić się w przedziale wiekowym do 35 lat
  • kredyt powinien wynosić co najmniej 50 procent wartości nieruchomości i być zaciągnięty na przynajmniej 15 lat
  • cena mieszkania nie może przekraczać określonego wskaźnika dla danej lokalizacji

Na co mogą liczyć beneficjenci MdM

Przyszli beneficjenci, po spełnieniu wymagań, jakie stawia przed nimi ustawa, mogą liczyć na następujące dofinansowania:

  • w zależności od wielkości rodziny dopłata do 50, lub 65 m2 mieszkania
  • 10 procent dopłaty do wkładu własnego dla singli i małżeństw bezdzietnych
  • 15 % dopłaty do wkładu dla rodziców co najmniej 1 dziecka
  • 20 % dopłaty dla rodziców 2 dzieci
  • 30 % w przypadku wychowywania 3 i więcej dzieci
  • dodatkowe 5 % na wcześniejszą spłatę części kapitału dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu przybędzie trzecie dzieck

Jak ubiegać się o udział w programie?

Wniosek o dopłatę do wkładu własnego składa się jednocześnie z wnioskiem o kredyt hipoteczny. Wraz z wnioskiem składamy pisemne oświadczenie o nieposiadaniu domu lub mieszkania. W przypadku zajmowania mieszkania spółdzielczego – pisemne zobowiązanie do rozwiązania umowy najmu i opuszczenia lokalu w terminie 6 miesięcy od zakupu nieruchomości. Kolejne oświadczenie – o nabyciu mieszkania dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Oprócz powyższych oświadczeń bank może zażądać dodatkowo na przykład dokumentów potwierdzających wiek beneficjenta, powierzchnia wybranego mieszkania, czy cena zakupu. Każdy bank ma własną procedurę oceny zdolności kredytowej i trzyma się jej również w przypadku kredytu hipotecznego z wkładem dofinansowanym w ramach MdM.

Kiedy wszelkie dostarczone wraz z prawidłowo wypełnionym wnioskiem dokumenty zostaną zweryfikowane, procedura dofinansowania wkładu własnego odbywa się bez udziału beneficjenta – pomiędzy jego wybranym bankiem, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Oczywiście wszelkie procedury najlepiej wyjaśni nam bank. Tam dowiemy się jakie dokumenty są wymagane i jak przebiegają procedury.

Nie wszystkie banki biorą udział w programie, a lista tych, w których można składać wnioski o dofinansowanie, jest aktualizowana na bieżąco na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pozostaje mieć nadzieję, że następca MdM, czyli Indywidualne Konta Mieszkaniowe, będzie się cieszyć równym powodzeniem, co Mieszkanie dla Młodych.

Similar Posts